ONLINE TERAPIE A MEDIACE

Snadná možnost setkání odkudkoli.

 • Terapii i mediaci můžete dělat z domova, práce, cest i ze zahraničí.
 • Objednávací lhůty jsou kratší.
 • Účastníci terapie i mediace se nemusí nacházet fyzicky na stejném místě.
 • Setkání je možné i ve večerních hodinách.
 • Cena setkání je dostupnější.
 • Vlastní prostředí je pro účastníka známější a bezpečnější.
NEVÁHEJTE S OBJEDNÁNÍM

Jak poznáte, že právě Vy nebo Vaše rodina potřebuje terapii?

Občasné potíže jsou součástí života každého člověka a rodiny. Avšak dostanou-li se na denní pořádek, mají-li dopad na pohodu jednotlivce či celé rodiny, eventuelně odrážejí-li se např. na školním výkonu a zdraví dítěte nebo dospělého, pak by již tato situace zasloužila Vaši aktivní pozornost.

Online rodinná terapie
S ČÍM VÁM MOHU POMOCI
 • náročné životní situace
 • neobvyklé reakce na změny prostředí či nové situace
 • psychosomatické onemocnění dětí, dospívajících či dospělých
 • traumatická událost v rodině
 • rozvodová a porozvodová situace rodiny
 • krize rodiny
 • vztahové problémy
 • potíže s výchovou dětí
 • potíže dospívajících
 • školní problémy
 • sebepoškozování dítěte
 • poruchy chování dítěte
 • enuréza a enkopréza dětí
 • obtížné situace při životě v zahraničí
 • a mnoho dalšího……
SYSTEMICKÁ RODINNÁ TERAPIE

Nejrozšířenjší přístup, který pomáhá jednotlivcům ale i celým rodinám

Forma psychoterapie, která se zabývá rodinnými problémy, snaží se pomoci je překonat a dosáhnout harmonického fungování celé rodiny.

Terapie pomáhá formou rozhovorů a nejrůznějších terapeutických technik v bezpečném prostředí otevřeném všem členům rodiny. Konzultací se pokud možno účastní celá rodina, event. její část, jež má zájem na řešení, a terapeut. Z názvu rodinná terapie vyplývá, že je zaměřena na rodinu, ale současné pojetí rodinné a systemické terapie umožňuje i její širší užití v individuální a hlavně párové terapii.

ONLINE MEDIACE

Co je rodinná mediace?

Mediace je mimosoudní řešení konfliktů za pomoci školeného odborníka. Rodinná mediace je vlastně setkání členů rodiny, kteří potřebují řešit nedorozumění mezi sebou.

Rodinné mediátory vyhledávají lidé s obtížemi a starostmi různého charakteru. V současnosti je u nás mediace využívána především k řešení sporů mezi rodiči v době před rozvodem, během něj a po něm.

Mediační setkání vede nestranný a neutrální mediátor, který pomáhá účastníkům mediace domlouvat se, porozumět si a najít společně taková řešení, která budou vyhovovat celé rodině.

Online rodinná mediace
JAKÉ PROBLÉMY RODINNÁ MEDIACE NEJČASTĚJI ŘEŠÍ
 • úprava péče o děti během a po rozvodu
 • vypořádání majetku při rozvodu
 • dohoda o výši výživného na děti
 • spory s prarodiči
 • dědické spory
 • spory v názorech jak hospodařit
 • spory v názorech jak se starat o domácnost
 • a mnoho dalšího….