Online terapie mi umožňuje Vám nabídnout pomoc k větší spokojenosti, aby každý Váš další den byl lepší, než ten včera. 

Ke každému klientovi přistupuji s ohledem na jeho individualitu a problémy, se kterými přichází.

Při setkání vytvářím bezpečné a respektující prostředí.

Podpořím Vás v těžkých rozhodnutích, nalezení odpovědí na složité otázky a vyjádření svých potřeb.

Pomůžu Vám se zorientovat ve Vašem vnitřním světě a ve Vašich vztazích.

Moje práce vychází především z principů systemické rodinné terapie, což mi umožňuje nabídnout:

Individuální online terapie

Individuální poradenství a terapii

Individuální psychoterapie pomáhá zvládat obtížné situace a životní změny, při vysokém stresu, úzkosti, agresi, smutku nebo třeba vyhoření.

Párová online terapie

Párové poradenství a terapii

Párová terapie, která se zabývá vztahem, problémy a poruchami soužití partnerských, manželských dvojic, ale také porozvodovou situací páru.

Rodinná online terapie

Rodinné poradenství a terapii

Při konzultacích pracuji s celou rodinou, tedy pokud možno se všemi jejími členy. Rodinná terapie se především orientuje na rodinné problémy týkající se rodičů a dětí, případně třígeneračních vztahů v rodině. Využívá se nejvíce při práci s dětma.