Online psycholog a terapeut

Online psycholog a terapeut

Online terapie

Mgr. Denisa Novotna Kubinkova – Online terapie, online poradenství

Ve své praxi online terapie se zaměřuji hlavně na práci s páry a jednotlivci. Velmi oblíbená je online terapie také u náctiletých. Dále ji využívám při práci s celými rodinami se staršími dětmi. 


Narodila jsem se v roce 1988 v Mostě.

Nejdříve jsem vystudovala bakalářský obor Softwarové technologie a management na ČVUT v Praze. Poté jsem na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudovala jednooborovou psychologii.

V rámci studia jsem získala praxi na různých odborných a klinických pracovištích (Psychiatrické oddělení v Krajské nemocnici v Mostě, Dětská psychiatrická léčebna v Lounech, Pedagogicko-psychologická poradna v Lounech, K-centrum v Mostě, Mateřská škola speciální v Lounech).

Při studiu jednooborové psychologie jsem  pracovala jako asistentka podpory samostatného bydlení v MPS Louny s denním stacionářem. Poté jako sociální terapeutka v o.s. Romodrom. Ke konci studia jsem pracovala jako support worker převážně s lidmi s intelektovou poruchou ve Velké Británii.

Absolvovala jsem psychoterapeutický teoretický výcvik v systemické rodinné terapii (pod institutem IRT) a mediační výcvik pod vedením paní JUDr. Radky Medkové. Účastním se odborných konferencí a seminářů. Vedu svoji vlastní psychologickou praxi pro jednotlivce, páry, děti či celé rodiny. Jsem členem České asociace pro psychoterapii.

Momentálně žiji v Berlíně a proto se zaměřuji na online poradenství a online terapii. Pracuji také s lidmi a rodinami, kteří žijí v zahraničí, ale potřebují pomoc v jejich rodném jazyce.